Wil jij je actief gaan inzetten voor het goede doel? En heb je één of misschien zelfs wel meerdere keuzes gemaakt uit het aanbod van deelnemers? Meld jezelf dan aan bij één van de aangesloten goede doelen! Geïnteresseerden kunnen in het collecterooster alvast kijken door welke goede doelen en organisaties er op welk tijdstip in het jaar gecollecteerd wordt. Alle aangesloten instellingen zijn in het bezit van het CBF-keurmerk en hebben de ANBI status. Wanneer en hoe vaak je ook van plan bent om er op uit te gaan voor het goede doel: we wensen je vast een hele volle collectebus toe!

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland behartigt al ruim 30 jaar de belangen van mensen met dementie en hun naasten en werft fondsen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. En dat is hard nodig, want op dit moment leven 260.000 mensen met dementie in Nederland. Als er geen oplossing wordt gevonden zal dit aantal verdubbelen tot 500.000 in 2040. Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de Collecteweek. Samen voor een toekomst zonder Alzheimer.
Help ook mee!
Amnesty International
Amnesty streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere Internationale mensenrechtendocumenten.
Help ook mee!
Diabetes Fonds
Een lang en gezond leven is niet vanzelfsprekend voor 1 miljoen Nederlanders met diabetes. De ziekte steelt je gezondheid en toekomst, want diabetes leidt vaak tot andere problemen zoals blindheid en hart- en nierschade. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom werken we via onderzoek aan betere behandelingen en genezing, met iedereen die ons daarbij helpt!
Help ook mee!
Dierenbescherming
De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord, hun belangen te behartigen, alsmede de beginselen van de dierenbescherming en al hetgeen daarmee verband houdt meer ingang te doen vinden.
Help ook mee!
Epilepsiefonds
Het Epilepsiefonds bevordert de epilepsiebestrijding en epilepsiezorg in Nederland en op beperkte schaal daarbuiten d.m.v. voorlichting, wetenschappelijk onderzoek, organisatie van aangepaste vakantiereizen, gespecialiseerde epilepsiezorg, individuele hulpverlening en epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden.
Help ook mee!
Fonds Gehandicaptensport
In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Vanwege een beperkt sportaanbod of ontbrekende sportfaciliteiten in de buurt. Samen, als één team maken wij het mogelijk dat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Sport (ver)bindt en raakt! Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan. Pak jij ook de handschoen op?
Help ook mee!
Fonds Verstandelijk gehandicapten
De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen ten einde met deze middelen projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap te steunen.
Help ook mee!
Hartstichting
Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En we zetten ons in om meer levens te redden bij een hartstilstand.
Help ook mee!
Hersenstichting
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
Help ook mee!
Jantje Beton
Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Maar vaak is er geen speelruimte of is de speelplek slecht bereikbaar. Daarom werkt Jantje Beton samen met kinderen zodat ze weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Voor de collecte zetten vele jeugdclubs zich jaarlijks in en lopen ruim 40.000 collectanten mee. De helft van de opbrengst is voor de collecterende club en de andere helft voor het financieren van projecten gericht op buitenspelen.
Help ook mee!
KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven de diagnose. Daarmee is kanker doodsoorzaak nummer 1.
Dat is de harde realiteit. Het goede nieuws is dat we dankzij de gezamenlijke inspanningen van wetenschappers steeds beter weten hoe we kanker moeten bestrijden. Sinds de oprichting van KWF zijn de overlevingskansen voor patiënten meer dan verdubbeld.
Die vooruitgang is hoopgevend. Help ook mee. Samen brengen we de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker dichterbij.
Help ook mee!
Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie Help ook mee!
Longfonds
Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor mensen met een chronische longziekte, zoals Astma en COPD. Dit doen zij door o.a. het geven van informatie, het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de zorg.
Help ook mee!
Maag Lever Darm Stichting
De MLDS is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. Het is hun missie om maag-, darm- en leverziekten te voorkomen, te bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Om hun missie kunnen realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.
Help ook mee!
Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 400.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Zij hebben vaak geen fiets om naar school te gaan, moeten soms hun verjaardag overslaan en ook een sportvereniging zit er vaak niet in. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, een weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken.
Help ook mee!
Nationaal MS Fonds
Een toekomst zonder MS… Dat is waar ze hard aan werken. Maar er is nog zoveel onbekend over Multiple Sclerose. Onderzoekers weten nog steeds niet hoe MS ontstaat. Er valt dus nog veel te leren en te onderzoeken over deze chronische ziekte.
Het Nationaal MS Fonds maakt onderzoek mogelijk om het leven van mensen met MS aangenamer te maken en investeert in een MS-vrije toekomst. Uw hulp is onmisbaar.
Help ook mee!
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is de beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen.
Help ook mee!
Nederlandse Brandwonden Stichting
De stichting heeft als doel:

  • het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden;
  • het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;
  • het bevorderen van preventie van brandwonden.

Help ook mee!

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. NSGK helpt ze om gewoon te kunnen spelen, leren, op vakantie gaan, op zichzelf wonen en een baan vinden. Liefst samen met leeftijdgenoten zonder handicap. Jaarlijks steunen we honderden projecten voor tienduizenden kinderen en jongeren met een beperking in Nederland. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.
Help ook mee!
Nierstichting
Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil daarom het aantal donoren vergroten en doneren bij leven stimuleren.
Naast het actief inzetten op preventie maken we onderzoek mogelijk naar de genezing van nierziekten. Dit kunnen we niet alleen. We werken samen met vrijwilligers, patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven en vele anderen die het leven liefhebben.
Help ook mee!
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent.Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Help ook mee!
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.
Help ook mee!
Reumafonds
Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Chronische aandoeningen die niet te voorkomen of te genezen zijn. Het Reumafonds is er voor hen. We financieren wetenschappelijk onderzoek, geven voorlichting en ondersteunen reumapatiëntenverenigingen. Ook komen we op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
Help ook mee!
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis is het grootste humanitaire netwerk ter wereld. Ons embleem staat voor directe hulp aan mensen in nood: in conflictgebieden, na rampen en in eigen land. Wereldwijd helpen wij de meest kwetsbaren. Direct en vanuit het hart. Gedreven door onze zeven grondbeginselen. Vanuit vrijwilligheid en menslievendheid. In Nederland is het Rode Kruis met 251 lokale afdelingen altijd dichtbij met noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en activiteiten waarmee we mensen willen voorbereiden op een noodsituatie.
Help ook mee!
ZOA
Onze missie laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL. HULP Wij bieden hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. HOOP Wij dragen bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. HERSTEL Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel, totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Help ook mee!

 

Geef een reactie