Stichting Collecteplan kent twee besturen, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
De taak van het algemeen bestuur is het bewaken van de doelstelling van de stichting. Van ieder goed doel dat lid is van Stichting Collecteplan, heeft één persoon zitting in het algemeen bestuur. Zo telt dit bestuur 25 leden.

Het dagelijks bestuur, dat gekozen wordt door het algemeen bestuur, draagt de zorg voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van het beleid.

De leden zijn:
• Peter Schoof, voorzitter
• Wouter Langeveld, secretaris (manager marketing en communicatie Nierstichting)
• Geert-Jeroen Klootsema, penningmeester (collectemanager fondsenwerving & marketing Leger des Heils)
• Joanna van Drongelen (hoofd collecte & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds)
• Mara Zirschky (productmanager KWF Kankerbestrijding)
• Marijne Landman (coördinator marketing en relatiemanagement Brandwondenstichting)

Daarnaast nemen twee adviseurs deel aan het overleg van het dagelijks bestuur:
• Roline de Wilde, adviseur (directeur Centraal Bureau Fondsenwerving)
• Gosse Bosma, adviseur (directeur Goede Doelen Nederland)

Geef een reactie