Stichting Collecteplan is continue bezig met het ontwikkelen van innovaties ter bevordering van het collecteren in Nederland. Alle 25 leden van het algemeen bestuur werken in projectverband mee aan deze ontwikkelingen.

De afgelopen tijd is de mogelijkheid om mobiel te pinnen geïntroduceerd. Aan de optimalisatie van dit project wordt nog steeds gewerkt zodat we het collecteren voor collectant én donateur nog eenvoudiger en veiliger maken.