Faillissement ANGO
Op 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango).

De Ango was de laatste tijd niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De Algemene Ledenraad heeft in januari jl. maatregelen genomen om de situatie te veranderen, maar de financiële problemen waren te groot.  Op 4 maart heeft de Commissie Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) het keurmerk van de ANGO ingetrokken omdat de ANGO niet langer keurmerkwaardig is. Sinds eind 2015 stond ANGO onder verscherpt toezicht in verband met het ontbreken van een controleverklaring over de jaarverslaggeving 2014.Het CBF stelt vast dat ANGO er ondanks grote inspanningen van het interim-bestuur helaas niet in is geslaagd om de organisatie weer op de rails te zetten en een doorstart te maken. ANGO voldoet op dit moment niet aan alle voorwaarden van het CBF-Keur.

Lidmaatschap Stichting Collecteplan
Door deze ontwikkelingen heeft Stichting Collecteplan (SCP) het lidmaatschap van de ANGO moeten intrekken, statutair is vastgelegd dat alle leden van Stichting Collecteplan in het bezit moeten zijn van een CBF-keur. Het verlenen van een collectevergunning geschied op basis van een geldend keurmerk op het moment van uitvoeren van de collecte. Helaas, door gebrek aan een CBF-keur, vervallen de geldende vergunningen en mag de collecteweek 2016, gepland in de week van 26 juni tot en met 2 juli, niet worden uitgevoerd zoals deze van oudsher door ANGO werd uitgevoerd.

Goede Doelen Weken
Bij verschillende goede doelen weken heeft de ANGO ook op de lijst van begunstigden gestaan en is er inmiddels al geld ingezameld tgv de ANGO. Advocaat de heer Nowee die namens de curator reageert, adviseert het geld dat is ingezameld voor ANGO evenredig te verdelen over de overige begunstigde goede doelen.