In Nederland zijn 25 weken per jaar duizenden vrijwilligers actief die huis-aan-huis collecteren om geld in te zamelen voor het werk van 25 goede doelen. Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van deze goede doelen, de leden, die ieder jaar een eigen landelijke collecte organiseren.

Kenniscentrum
Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren. Zij adviseert de goede doelen bij de bestaande collectes maar fungeert daarnaast regelmatig als vraagbaak voor nieuwe en lokale collecte initiatieven van particulieren of andere partijen.

Collecterooster
Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 25 collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. Het collecterooster wordt publiekelijk beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving waar Stichting Collecteplan nauwe samenwerkingsverbanden mee onderhoudt.

De 25 leden (goede doelen) van Stichting Collecteplan werken in projectverband samen aan vernieuwing in de collecte. Op deze wijze kan de traditie blijven bestaan en leveren de leden van Stichting Collecteplan een belangrijke bijdrage aan het werk dat zij doen.

Collecteren is een Hollandse traditie. En zoals met elke traditie het geval is, moet deze regelmatig geijkt worden aan nieuwe ontwikkelingen.