Otte Haitsma – Enschede

Student Otte Haitsma uit Enschede collecteert dit jaar voor de derde keer. Voor hemzelf ook een manier om stil te staan bij het leed in de wereld.  

“Destijds ben ik erbij betrokken geraakt door iemand uit mijn kerk. Ik doe mee omdat ik ZOA een goed doel vind. En voor mijzelf is het collecteren ook een stukje bewustwording van wat er speelt in de wereld. Een manier om medeleven te tonen. Met de collecte kun je echt iets betekenen. Het is een kleine moeite, maar met een grote impact. Collecteren kost mij hooguit een uurtje.”

“Een goede tip voor andere collectanten is om bijvoorbeeld samen met iemand te gaan. Afgelopen keer nam ik mijn vriendin mee. We hebben dan allebei onze eigen bus en doen dan iedere een helft van de straat. Dat werkt prima.”

Bekijk het goede doel
Otte Haitsma ZOA

Otte Haitsma zegt:

Collecteren is een kleine moeite, maar met een grote impact.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden