Vera Gramsma - Dordrecht

Vera is moeder van drie kinderen waarvan er twee Diabetes type 1 hebben.
Toen de diagnose gesteld werd was haar zoon 7 jaar en haar dochter 14. 
Dochter (Anne) ging al jaren met haar broertje mee naar het ziekenhuis als zusje van iemand met Diabetes. Toen bij Anne de diagnose werd gesteld, was het ziekenhuis enorm verbaasd want Anne was in die week al de 5e persoon in een familie waarvan het 2e kind Diabetes heeft.


Toen Anne 18 jaar werd, zag zij dat er in Dordrecht niet meer gecollecteerd werd en ze vond dat belachelijk want Dordrecht is een grote plaats. Zij is daarom de organisatie gaan doen maar toen ze ging afstuderen was het teveel werk en heeft moeder Vera zonder enige twijfel de organisatie overgenomen.

Gezellig samen

Op één avond in de collecteweek wordt er lekker vroeg gestart met het collecteren en om 19.30 uur schuift de club van collecterende vriendinnen van Anne en Vera aan bij Vera voor een warme maaltijd.
Na de collecteweek zijn er veel handjes om de opbrengsten van de collectebussen te tellen.

Hechte club

Er wordt in tweetallen gecollecteerd omdat dit veiliger én gezelliger is. 
Het is een hechte club met betrokken mensen die bekend zijn met Diabetes.
 Zelfs de kinderarts, Diabetes-verpleegkundige en diëtiste uit het ziekenhuis collecteren.


Betrokken
Het bekende spreekwoord 'Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt' is helemaal niet van toepassing. Deze Dordtse collecte loopt als een zonnetje met betrokken vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten.


Bekijk het goede doel
Vera en Anne Gramsma v2

Vera Gramsma zegt:

We zijn een hechte club met betrokken mensen die bekend zijn met Diabetes.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden