Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

3.500

doelstelling

Fonds Gehandicaptensport wil dat sport in 2030 voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is.

Activiteiten
  • Het financieren van sportevenementen
  • Het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk
  • Het werven van (financiĆ«le) middelen en het geven van voorlichting
Doelgroep
  • Iedereen met een handicap
  • Landelijke organisaties als NOC*NSF, Special Olympics Nederland en SailWise
  • Sportbonden en verenigingen

Impact van de collecte

Dankzij de collecte heeft Fonds Gehandicaptensport onder andere het volgende kunnen realiseren:

  • Extra coaching en begeleiding
  • De aanschaf van sport- en spelmateriaal
  • De financiering van sportevenementen
  • De realisering van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties


Ook heeft het fonds dankzij de collecte al vele innovatieve projecten kunnen opzetten.

Meer info
fonds gehandicaptensport700x500