Net als iedereen willen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking ook zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Maar hoewel de handicaps heel divers zijn, lopen de ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland tegen dezelfde problemen aan. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid en ingewikkelde regelgeving: het zijn veelvoorkomende voorbeelden. HandicapNL wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Om dit te realiseren ondersteunt HandicapNL projecten die mensen met een handicap helpt het heft in eigen handen te nemen en zo hun zelfvertrouwen vergroten.  Familieleden helpt HandicapNL een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om eerlijke kansen te bieden en met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een beperking te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. 

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

16.000

doelstelling
  • Sterker staan
  • Families ondersteunen
  • Sociaal netwerk bouwen
  • Samenleving betrekken
Activiteiten
  • Zelfstandig woonprojecten
  • Buddyprojecten
  • Rolstoelvaardigheidstrainingen
  • Ondersteuning ouders d.m.v. lotgenotencontact
Doelgroep
  • Mensen met een handicap
  • Familie en mantelzorgers van mensen met een handicap

Impact van de collecte

Dankzij de collecte kan HandicapNL op landelijk, regionaal en lokaal niveau projecten steunen die gericht zijn op mensen met een handicap. Projecten zoals het aanbieden van kleinschalige woonvormen, rolstoelvaardigheidstrainingen die de zelfstandigheid vergroten of buddyprojecten om eenzaamheid tegen te gaan.

Meer info
fonds verstandelijkgehandicapten