banner

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.
De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren zij nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen ze bestaande kennis naar praktische toepassingen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

15.323

doelstelling

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.

Activiteiten
  • Initiëren en financieren van wetenschappelijk onderzoek
  • Geven van patiënten- en publieksvoorlichting
  • Opzetten van innovatieve projecten t.b.v. patiënten en activiteiten gericht op kwaliteit van leven
  • Belangenbehartiging samen met patiëntenverenigingen
Doelgroep
  • Patiënten
  • Chronisch zieken
  • Jongeren en kinderen
  • Mensen met een beperking
  • Ouderen
  • Nederlandse bevolking

Impact van de collecte

Dankzij het geld van de collecte kan de Hersenstichting investeren in wetenschappelijk onderzoek Ook heeft de Hersenstichting verschillende onderzoeksprogramma’s. Een van deze programma’s zet zich in om oplossingen te vinden die op korte termijn de behandeling voor patiënten verbeteren. Een voorbeeld van een onderzoek is hoe patiënten met een beroerte sneller kunnen worden behandeld. Met een polsbandje met bluetoothsignaal worden patiënten op een innovatieve en patiëntvriendelijke manier gemonitord. 

Meer info
hersenstichting700x500