Kinderhulp vindt dat ieder kind erbij moet kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

11.218

doelstelling
  • Verlenen van (financiële) steun ten behoeve van 0 tot 21-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zoals maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen
  • Creëren van bewustwording over armoedeproblematiek in Nederland, de impact daarvan op kinderen en jongeren én de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult
Activiteiten

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

  • Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal)
  • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel ‘Brusjesdagen’, pleeggezindagen)
  • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
  • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)
Doelgroep

Kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar

Impact van de collecte

Dankzij de collecte kan Kinderhulp veel kinderen heel blij maken. Zo helpen ze Sinterklaas jaarlijks om voor 60.000 kinderen cadeautjes uit te zoeken en zorgen ze ervoor dat kinderen die geen geld hebben voor een vakantie toch een leuke zomer hebben door hen te verblijden met zomerpretpakketten vol met leuk speelgoed en leuke uitjes. Kinderhulp zorgt ervoor dat zij er ook bij horen en mooie ervaringen opdoen.

Meer info
kinderhulp