Wat doet de Brandwonden Stichting?

Al sinds 1971 zet de Brandwonden Stichting zich in voor de beste brandwondenzorg. We focussen op preventie, de beste zorg voor brandwondenpatiënten en de hoogst mogelijke kwaliteit van leven na een brandwondenongeval. We organiseren lotgenotencontact en in samenwerking met Brandweer Nederland voeren we preventie campagnes uit. Dankzij de jaarlijkse collecteopbrengst kunnen we subsidies verlenen voor wetenschappelijk brandwondenonderzoek. Dit in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland.


Wat bereikt de Brandwonden Stichting?

De Brandwonden Stichting wil brand en brandwonden voorkomen en het leed door brandwonden beperken. Nederland steeds een stukje veiliger maken, dat is onze ambitie! Preventie speelt daarin een belangrijke rol. Initiatieven met een landelijk bereik zijn o.a. het rookmeldersteam bestaande uit 3.000 vrijwilligers voor het plaatsen van rookmelders bij mensen met een verminderde mobiliteit, de webshop met gecertificeerde veiligheidsproducten en e-mail alerts met praktische tips voor gezinnen met jonge kinderen. Mensen met brandwonden brengen we in contact met lotgenoten tijdens contactmiddagen, meerdaagse activiteiten en de jaarlijkse Brandwondendag. Samen leer je beter omgaan met de psychische en fysieke gevolgen van een ongeval dan alleen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

55.000

doelstelling
  • Voorkomen van brandwonden
  • Verbeteren van de kwaliteit van brandwondenzorg
  • Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden
Activiteiten
  • Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes
  • Verzorgen van opleidingen voor zorgprofessionals over de eerste opvang bij brandwonden
  • Organiseren van nazorg en lotgenotenactiviteiten
  • Realiseren van wetenschappelijk brandwondenonderzoek

 

 

Doelgroep
  • Patiënten
  • Nederlandse bevolking

Impact van de collecte

Om al onze initiatieven en onderzoek te ondersteunen is geld nodig. Zonder collecte geen brandwondenzorg! Dat durft de Nederlandse Brandwonden Stichting gerust te stellen. Het niveau van de brandwondenzorg in Nederland is één van de hoogste in de wereld. En dat is zonder meer dankzij alle collectanten die door weer en wind de straat op gaan om geld in te zamelen voor mensen met brandwonden. Of je nu vijf avonden de straat op gaat, of één avond een uurtje helpt. Iedere euro telt! De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is de inzet van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een toekomst zonder littekens.

 

Brandwondencentra

De Nederlandse Brandwonden Stichting werkt nauw samen met de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Met elkaar wordt ernaar gestreefd de brandwondenzorg continu te optimaliseren.

 

Meer info
DEAN 056 herr.kaartje