ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

15.586

doelstelling

Ondersteunen van mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd

Activiteiten
  • Bieden van noodhulp, zoals het verstrekken van eten, water, tenten, en aanleggen van sanitaire voorzieningen
  • Bieden van hulp bij herstel en wederopbouw, zoals scholenbouw en verbetering van onderwijs, ondersteunen van infrastructurele projecten, bevordering van voedselzekerheid, inkomensontwikkeling en de private sector (livelihoods)
  • Bevorderen van capaciteitsopbouw, vrede en stabiliteit
Doelgroep
  • Slachtoffers van natuurrampen
  • Slachtoffers van oorlog
  • Vluchtelingen

Impact van de collecte

Dankzij de collecte kan ZOA hulp bieden aan mensen die slachtoffer zijn van een natuurramp of gewapend conflict.
De collecte gaat altijd naar de plekken waar de hulp het hardst nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er een grote noodsituatie is, zoals de hongersnood in Afrika of de bevrijding van Mosul, stelt het geld van de collecte-opbrengst ZOA in staat om snel ter plaatse te zijn en meteen noodhulp te kunnen bieden.

Meer info
zoa500x700