Amnesty is een  wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.
Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

14.000

doelstelling

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen.

Activiteiten
  • Onderzoek op alle continenten of de mensenrechten worden nageleefd
  • Voert actie zodat ernstige schendingen van de mensenrechten worden voorkomen en worden beëindigd
Doelgroep
  • Slachtoffers van geweld en oorlog
  • Vluchtelingen
  • Kinderen

Impact van de collecte

Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Het geld dat Amnesty jaarlijks binnenhaalt met de collecte is daarom van onschatbare waarde. Amnesty besteedt dit niet aan één bepaald project of aan één bepaalde gevangene. Omdat er voor veel verschillende projecten geld nodig is is, wordt de collecte-opbrengst over verschillende  projecten verdeeld.

Meer info
amnesty500x700