banner

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. HandicapNL gelooft in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hun past.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

35.000

doelstelling
  • Participatie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren
  • Talentontwikkeling stimuleren
  • Het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en verrijken
Activiteiten
  • Aanbieden van kleinschalige woonvormen
  • Begeleiding bij onderwijs
  • Begeleiding bij werk
Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking

Impact van de collecte

Dankzij de collecte kan HandicapNL op landelijk, regionaal en lokaal niveau projecten steunen die gericht zijn op mensen met een verstandelijke beperking. Projecten zoals het aanbieden van kleinschalige woonvormen, begeleiding bij onderwijs en begeleiding naar werk.

Meer info
fonds verstandelijkgehandicapten