Er zijn in Nederland 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen hieraan en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaat de Hartstichting de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen.
Samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers werkt de Hartstichting aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. De missie: hart- en vaatziekten te verslaan!

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

51.379

doelstelling

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten en wil dat minder mensen:

  • hart- en vaatziekten krijgen
  • aan hart- en vaatziekten overlijden
  • ongemak en leed ervaren door hart- en vaatziekten
Activiteiten
  • Investeren in wetenschappelijk onderzoek
  • Voorlichting over het herkennen van signalen van, en het handelen bij een acuut hartinfarct, beroerte of hartstilstand
  • Vergroten van de kennis bij kinderen en volwassenen om hun risico op hart- en vaatziekten te verlagen
  • Lobbyen voor wet- en regelgeving die de risico’s op hart- en vaatziekten minimaliseren, de kwaliteit van zorg optimaliseren en de gezondheidsverschillen verkleinen
  • Bevorderen dat hart- en vaatpatiënten de regie over hun leven en de benodigde zorg behouden
Doelgroep
  • Patiënten met een hart- of vaatziekte
  • Nederlandse bevolking

Impact van de collecte

Dankzij de jaarlijkse collecte kan de Hartstichting miljoenen euro’s investeren in veel verschillende onderzoeken. Zo steunt men wetenschappers die signaalstoffen zoeken in het bloed, die verraden dat er iets misgaat in je bloedvaten. Daarmee kunnen artsen hart- en vaatziekten steeds eerder ontdekken, en de behandeling ervan sneller starten. Zo voorkomen we dat ‘uit het niets’ een hart- of herseninfarct ontstaat, waardoor mensen plotseling overlijden, of hun leven voorgoed moeten aanpassen.
Het onderzoek levert veel verbeteringen op. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe behandeling ontwikkeld naar beroerte, waardoor meer patiënten goed herstellen na hun beroerte. De komende jaren hebben een aantal thema’s onze topprioriteit. Bijvoorbeeld onderzoek naar hartfalen en ritmestoornissen. Bij alle onderzoeken kijken wetenschappers of er belangrijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Meer info
hartstichting700x500