School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen werken en binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten.
 
En dat terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.
 
Daarom organiseert Jantje Beton één keer per jaar een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we geld op waarvan de helft naar de clubkas van de vereniging gaat en de helft naar de projecten van  Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat meer kinderen, meer kunnen spelen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

40.000

doelstelling

Samen met kinderen bouwen aan een veilige, schone, uitdagende en avontuurlijke speelomgeving, zodat ze plezier kunnen maken en zich op een gezonde wijze kunnen ontwikkelen

Activiteiten
  • Opzetten van gezonde en uitdagende schoolpleinen, speelbuurten en speelplekken
  • Subsidiëren van projecten door buurtbewoners, jeugdclubs, scholen én vooral kinderen om speelplekken (opnieuw) in te richten
  • Stimuleren van buitenspelen
  • Voorlichten van gemeentes
  • Onderzoek
Doelgroep
  • Kinderen en hun ouders
  • Jeugdclubs en -verenigingen
  • Scholen
  • Gemeentes

Impact van de collecte

De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de clubkas van de deelnemers.
Niet alleen Scouting groepen en sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen en opbrengsten ophalen.

Meer info
jantjebeton700x500