banner

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Ze willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via hun achterban. Ze activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen ze omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

10.430

doelstelling

Veiligstellen van natuur en landschap in Nederland, inclusief de daarbijbehorende cultuurhistorie. Natuurmonumenten beschermt 105.022 hectare natuur: van historische landgoederen tot moerassen, hoog- en laagveengebieden, dynamische duinen en stuifzanden. Veel dieren en planten kunnen alleen in deze beschermde en unieke landschappen overleven.

Activiteiten
  • Aankopen en beheren van waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen
  • Helpen creëren van verbindingen tussen natuurgebieden om zo de natuur en de biodiversiteit te beschermen
  • Beïnvloeden van het natuurbeleid van de overheid en daarmee opkomen voor de natuur in Nederland en mensen de gelegenheid bieden om van de natuur te genieten en hen zo te betrekken bij de natuurbescherming
Doelgroep
  • Natuurgebieden
  • Cultuurhistorische landschappen

Impact van de collecte

De opbrengst van de collecte maakt het Natuurmonumenten mogelijk om waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen aan te kopen en te beheren. Zo blijft de natuur beschermd en biedt het mensen de gelegenheid om van de natuur te genieten.

Meer info
natuurmonumenten700x500