Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het Cultuurfonds bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

25.000

doelstelling
  • Bevorderen van cultuur, natuur en wetenschap in nationaal en internationaal verband, zonder winstoogmerk
  • Bevorderen en faciliteren van het mecenaat ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen
Activiteiten
  • Financieren van bijzondere initiatieven en talent
  • Geven van onafhankelijk en deskundig advies over filantropie aan particulieren, bedrijven en stichtingen

Doelgroep

Algemeen publiek

Impact van de collecte

Tijdens de Anjeractie (de collecte van het Cultuurfonds) collecteren verenigingen zelf. Met de ene helft van de opbrengst ondersteunt het Cultuurfonds initiatieven binnen de regio (provincie) waar de opbrengst vandaan komt. De andere helft gaat naar de kas van de vereniging die heeft gecollecteerd.


Een goed voorbeeld is Theaterkoor Houten, een muziektheatergroep met zo’n 30 amateurs die voorstellingen uitvoert met een breed licht repertoire. Regelmatig wordt een beroep gedaan op professionele zangpedagogen, regisseurs, choreografen, tekstschrijvers en muzikanten. De opbrengst van de Anjeractie gebruiken zij voor decor, kleding en huur van headsets.

Meer info
cultuurfonds500x700