Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn ze overal aanwezig. En omdat ze met veel zijn, kan het Rode Kruis altijd helpen.

Zij geloven, vanuit de grond van hun hart, dat je elkaar in nood niet in de steek laat. Niemand niet. Dat je onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat het Rode Kruis drijft in alles wat ze doen. Zij zijn hier om te helpen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

23.033

doelstelling
  • Voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook
  • Beschermen van levens en gezondheid
  • Waarborgen van respect voor de mens

Hun bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Activiteiten

In Nederland:
Bieden van noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid.

Internationaal:
Het bieden van noodhulp en vergroting van weerbaarheid van mensen en gemeenschappen die zijn blootgesteld aan rampen.

Doelgroep
  • Algemeen publiek
  • Dak- en thuislozen
  • Slachtoffers van geweld en oorlog
  • Slachtoffers van natuurrampen
  • Vluchtelingen

Impact van de collecte

Tijdens de Rode Kruis Week wordt er geld opgehaald voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis. Eén van deze activiteiten is EHBO in het onderwijs.
Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de EHBO-kennis van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar geen idee heeft wat zij moeten doen wanneer iemand onwel is geworden en niet meer reageert.
 
Het Rode Kruis Haarlem geeft voor het basisonderwijs gastlessen ‘EHBO Leer je Zo’. Voor het middelbaar en voortgezet onderwijs bieden zij lessen op maat aan. Rode Kruis Haarlem wil graag haar lesprogramma op scholen uitbreiden.
Met de bijdrage van de collecte van 2017 is dit mogelijk gemaakt! Alle donaties in de collectebussen worden gebruikt om meer gastlessen te organiseren, werkboeken en verbandmiddelen aan te schaffen en docenten en lotus-acteurs in te schakelen om de lessen te verzorgen.

Meer info
rodekruis500x700