In tijden van nood staat niemand alleen. Daarvoor staat het Rode Kruis. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld staan we klaar voor mensen die ons het hardste nodig hebben. We komen we in actie bij rampen, conflicten en noodsituaties. Ook in Nederland staan we klaar om in actie te komen. Onze vele vrijwilligers en mensen in ons burgerhulpnetwerk Ready2Help zetten zich iedere dag in om mensen in nood te helpen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

doelstelling
 • Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook
 • Het beschermen van levens en gezondheid
 • Het waarborgen van respect voor de mens

Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Activiteiten

In Nederland helpt het Rode Kruis onder andere met:

 • De opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Oekraïne
 • Het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten
 • Het ondersteunen van de GGD’s en gezondheidscentra tijdens de coronacrisis
 • Het verlenen van medische assistentie bij grote ongevallen
 • Hulp aan slachtoffers van mensenhandel
Doelgroep
 • Vluchtelingen
 • Kwetsbare mensen
 • Dak- en thuislozen
 • Slachtoffers van geweld en oorlog
 • Slachtoffers van natuurrampen
 • Algemeen publiek

Impact van de collecte

Gedurende het hele jaar houdt het Rode Kruis zich onder andere bezig met vluchtelingenopvang, EHBO-cursussen, evenementenhulp, hulp bij rampen, en het uitdelen van voedselpakketten. De hulporganisatie werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften van donateurs om haar belangrijke activiteiten voort te zetten.

In de Collecteweek gaan duizenden collectanten op pad in hun eigen buurt om te collecteren. De opbrengsten hiervan komen direct ten goede aan de lokale hulpverlening van het Rode Kruis.

Meer info
rodekruis500x700