QR-code

 

Collecteren met een QR-code

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om naast het doen van een contante donatie, een digitale gift te doen d.m.v. het scannen van een QR-code die de collectant bij zich draagt. In veel gevallen is de QR-code op de collectebus zelf te vinden. 

 

 

De CBF-Erkende Goede Doelen bieden de mogelijkheid voor QR-donaties aan omdat steeds meer mensen aan de deur lieten weten dat er helaas geen contant geld meer in huis was en dat terwijl ze van harte bereid waren om een eenmalige bijdrage aan de collectant te doen. 

 

Collectebord

Er zijn inmiddels ook collectanten die niet meer met een rammelende collectebus langs de deuren gaan, maar met een collectebord. Op dit collectebord is duidelijk te zien voor welk CBF-Erkende Goede Doel er wordt gecollecteerd. Het logo van het goede doel is te zien en ook het CBF-erkenningslogo is afgedrukt op het collectebord.

Een collectant met een collectebord zamelt enkel QR-donaties in. Deze collectant kan geen contante donaties meer aannemen simpelweg omdat er geen ruimte is in het collectebord om contante donaties (veilig) in te zamelen.

 

QR-donatie veilig een eenmalig

Doneren aan de collectant is veilig. Het gebruik van QR-codes door goede doelen is een voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om zowel de veiligheid als het gemak van doneren te innoveren.

 

Met een smartphone wordt de QR-code gescand waarna de gift eenvoudig via je eigen bankapp overgemaakt kan worden naar het goede doel. Vaak is het donatiebedrag al ingevuld, dit bedrag is in je eigen bankapp eenvoudig aan te passen naar het bedrag dat overgemaakt kan worden.

 

Of een donatie aan de collectant nu contant is gedaan, digitaal door het scannen van een QR-code of n.a.v. een donatieverzoek via social media, een donatie aan de collectant is altijd eenmalig. Dit wil zeggen dat er geen gegevens, zonder uitdrukkelijke toestemming, worden vastgelegd om daarmee op een later moment een nieuw geefverzoek te doen.

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.