Feiten en cijfers

 

Feiten en cijfers over de landelijke collectes

Huis-aan-huis collecte en het Netwerk immaterieel erfgoed

Nederland ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee verplichtte ons land zich om het immaterieel erfgoed op het grondgebied te inventariseren. 

 

Drie kringen

Immaterieel erfgoed in Nederland wordt zichtbaar gemaakt in drie kringen. Het doel ervan is, naast zichtbaar maken, het ondersteunen van immaterieel erfgoedgemeenschappen in het actueel houden en toekomst geven van het erfgoed.

 

Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland

De grootste kring wordt het Netwerk Immaterieel Erfgoed genoemd. Deze bestaat uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland.

Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en het bevorderen van onderlinge samenwerking en uitwisseling.

 

Wat betekent opname in het Netwerk?

Het laat zien dat een immaterieel erfgoedgemeenschap (beheerders, beoefenaars of direct betrokkenen) de eigen cultuuruiting of culturele activiteit erkent als immaterieel erfgoed. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland toetst of het aan de criteria van immaterieel erfgoed voldoet en publiceert de immaterieel erfgoedpagina op de website.  

 

De huis-aan-huis collecte is door SCP in 2016-2017 ingeschreven in het Netwerk immaterieel erfgoed. De huis-aan-huis collecte heeft sindsdien een plek op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. SCP vindt het belangrijk dat de huis-aan-huis collecte opgenomen blijft in het Netwerk en onderhoud contact met het kenniscentrum.

 

Overzicht cijfers 2022

 • CBF-Erkende Goede Doelen met huis-aan-huis collecte: 26

  Vertegenwoordigt een breed spectrum aan maatschappelijke, culturele, en milieugerelateerde doelen.

 

 • Vrijwillige Collecte-Organisatoren: 25.000

  De ruggengraat van lokale inspanningen, coördineren de huis-aan-huis collecte activiteiten in hun woonplaats of buurt.

 

 • Vrijwillige Collectanten: 500.000

  Toegewijde vrijwilligers die hun tijd en energie doneren om bij te dragen aan het gemeenschappelijk goed.

 

 • Donaties: €34 miljoen euro

  Een indrukwekkend bedrag ingezameld dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de vrijgevigheid van de Nederlandse samenleving.

 

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.