Goede Doelen Weken

 

Goede Doelen Weken

Wat is een Goede Doelen Week?

Een Goede Doelen Week is een gezamenlijke collecte waarbij er nog in één week in het jaar voor meerdere goede doelen tegelijk gecollecteerd wordt. 

 

In 2007 ontstonden de eerste initiatieven waarbij dorpsraden besloten tot het houden van gezamenlijke collecten (later Goede Doelen Weken) waarbij zowel lokale als landelijk collecterende organisaties betrokken waren. Reden voor het opzetten van een Goede Doelen Week (GDW) was van oorsprong dat in de doorgaans kleine gemeenschap steeds dezelfde persoon als collectant voor verschillende goede doelen actief is. Daarnaast vonden de dorpsraden het een belasting voor de bewoners dat zij vaak een collectant aan de deur kregen en wilden zij dat deurbezoek door een collectant beperken tot één keer. Tot slot was het lastig om steeds weer nieuwe collectanten (vrijwilligers) te vinden voor de verschillende landelijke collectes.

 

Doelstelling van een GDW-organisatie

De doelstelling van een GDW is veelal het financieel ondersteunen van diverse CBF erkende goede doelen. Dit doen zij door het lokaal inzamelen van geld dat door de goede doelen gebruikt wordt om impact te maken voor mens, dier en samenleving. 

 

Organisatievorm GDW

Een groot deel van de GDW heeft een stichting opgericht, met eigen statuten, regelementen en bankrekening.

Een klein deel van de GDW valt onder de gemeentelijke dorpsraad en maakt ook gebruik van de bankrekening van de dorpsraad. 

Nagenoeg alle GDW zijn autonome organisaties die eigen beleid en regels van hun GDW hebben ontwikkeld.

 

Wat betekent GDW voor landelijke collectes

Waar er een goede doelen week ontstaat, stoppen alle landelijke huis-aan-huis collectes in de betreffende plaats. Het is voor de goede doelen niet meer goed mogelijk om een eigen collecte te organiseren in een plaats waar een GDW actief is omdat:

  • Collectanten en organisatoren van het goede doel worden overgedragen aan de GDW-organisatie
  • Lokaal is men bekend met de GDW en de vermindering van de aanbelfrequentie.

 

De goede doelen die deel uit maken van een GDW ontvangen vanuit de GDW organisaties het bedrag aan donaties dat voor hen is opgehaald.

 

Aantal GDW, maart 2024

Er zijn op dit moment ca 250 plaatsen met een actieve of in ontwikkeling zijnde Goede Doelen Week.

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.