Over ons

Elk jaar gaan in Nederland ruim 500.000 vrijwillige collectanten met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor het werk van 26 landelijk collecterende goede doelen. Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van deze goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren.

Kenniscentrum

Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren. Wij adviseren de goede doelen met betrekking tot de bestaande collectes maar fungeren daarnaast regelmatig als vraagbaak voor nieuwe en lokale collecte initiatieven van particulieren of andere partijen.
De 26 collecterende goede doelen hebben allemaal een CBF erkenning en werken nauw samen aan vernieuwing en ontwikkelingen op het gebied van de collecte. Op deze wijze kan deze typische Hollandse traditie blijven bestaan en leveren Stichting Collecteplan en de goede doelen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. 

Collecterooster

Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 26 landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. CBF toezichthouder goede doelen stelt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor o.a. de gemeenten.