Stichting Collecteplan

 

Over ons

Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van die goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke huis-aan-huis collecte organiseren.

Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren. Wij adviseren de goede doelen met betrekking tot de bestaande huis-aan-huis collectes maar fungeren daarnaast regelmatig als vraagbaak voor nieuwe en lokale collecte initiatieven van particulieren of andere partijen.
De collecterende goede doelen hebben allemaal een CBF-erkenning en werken nauw samen aan vernieuwing en ontwikkelingen op het gebied van de collecte. Op deze wijze kan deze typische Hollandse traditie blijven bestaan en leveren Stichting Collecteplan en de goede doelen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. 

 

Doelstelling

De doelstelling van de SCP is een evenwichtig collecterooster betreffende de tijdvakken op te stellen waarin de bij de stichting aangesloten organisaties in het openbaar zullen mogen collecteren. Het CBF stelt het rooster vast en stelt het vervolgens beschikbaar aan alle gemeenten.
Daarnaast heeft de SCP als doel: het behartigen van de belangen van die organisaties, en het verstrekken van adviezen aan de bij de stichting aangesloten organisaties met betrekking tot collecten en daarmee samenhangende aangelegenheden, en tevens het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Inzet 

De SCP is de samenwerkingspartner voor goede doelen met geloof en vertrouwen in de collecte. SCP beschikt over actuele kennis, expertise en een relevant netwerk. Samen, met het collectief, wordt meer bereikt dan alleen en zeker in het geval van de collecte is dat een feit. Collecterende goede doelen kunnen elkaars collecte versterken maar ook een minder positief effect op elkaars collecte hebben. SCP is de partij die acteert voor, met en vanuit het collectief, om een gezamenlijke visie (doelstelling collecte) na te streven.

 

Voor SCP zijn twee elementen altijd van belang:

  1. Aandacht voor de collecte in zijn huidige vorm, gericht op optimalisering van de opbrengsten van de collectes en vrijwilligers binnen de huidige setting.
  2. Aandacht voor de collecte nieuwe stijl, gericht op (geleidelijke) introductie van geldwerving via een nieuwe en toekomstbestendige ‘collecte’.

 

Organisatie

De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. De voorzitter van het bestuur wordt, op voordracht van de raad van participanten, in functie benoemd. De voorzitter is niet werkzaam voor of betrokken bij (één van) de participanten.

Het CBF, toezichthouder op goeddoen en Goede Doelen Nederland zijn als adviseurs betrokken bij SCP.

 

 Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.