Over ons

Elk jaar gaan in Nederland ruim 650.000 vrijwillige collectanten met een collectebus huis-aan-huis om geld in te zamelen voor het werk van 25 landelijk collecterende goede doelen. Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van deze goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren.

Kenniscentrum

Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren. Zij adviseert de goede doelen met betrekking tot de bestaande collectes maar fungeert daarnaast regelmatig als vraagbaak voor nieuwe en lokale collecte initiatieven van particulieren of andere partijen.
De 25 goede doelen die deel uit maken van Stichting Collecteplan werken nauw samen aan vernieuwing en ontwikkelingen op het gebied van de collecte. Op deze wijze kan deze typische Hollandse traditie blijven bestaan en leveren Stichting Collecteplan en de goede doelen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. 

Collecterooster

Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 24 landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. CBF toezichthouder goede doelen stelt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor o.a. de gemeenten.

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.