banner

Geloven in delen. Dat is wat Kerk in Actie doet: aandacht en zorg, geloof en inspiratie, geld en goed delen. Om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Of dat nu in hartje Rotterdam, op het platteland van Oeganda of in een vluchtelingenkamp in Griekenland is. Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is. 

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben ruim 300 projecten in zo’n 40 landen.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

7.500

doelstelling

Wereldwijd komen Kerk in Actie, samen met lokale kerken en organisaties, in actie tegen armoede en onrecht.

Activiteiten
  • Kwetsbare kinderen en mensen in armoede beschermen en opkomen voor hun rechten

  • Opvang en noodhulp voor slachtoffers van oorlog en rampen; ook rampenpreventie en wederopbouw

  • Kwetsbare christenen versterken in hun geloof

Doelgroep
  • Slachtoffers van rampen en conflicten

  • Mensen die niet in vrijheid kunnen geloven

  • Mensen die leven in armoede

Impact van de collecte

Met de huis-aan-huiscollecte halen we geld op voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meer dan 50.000 kinderen wonen daar in gammele bouwsels die hen ‘s zomers niet beschermen tegen de hitte en ‘s winters niet tegen de kou. Hun situatie is urgenter dan ooit. We geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 

 

Meer info