Stichting Collecteplan
is het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

in the picture

fonds verstandelijkgehandicapten

HandicapNL

Net als iedereen willen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking ook zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Maar hoewel de handicaps heel divers zijn, lopen de ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland tegen dezelfde problemen aan. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid en ingewikkelde regelgeving: het zijn veelvoorkomende voorbeelden. HandicapNL wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Om dit te realiseren ondersteunt HandicapNL projecten die mensen met een handicap helpt het heft in eigen handen te nemen en zo hun zelfvertrouwen vergroten.  Familieleden helpt HandicapNL een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om eerlijke kansen te bieden en met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een beperking te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. 

Lees verder
Aantal collectanten

16.000

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

  • Sterker staan
  • Families ondersteunen
  • Sociaal netwerk bouwen
  • Samenleving betrekken
lees verder

Deze week

in het nieuws

 

Collecte meest gewaardeerd

De collecte blijkt op basis van Ipsos onderzoek, april 2021, de meest gewaardeerde manier om te geven aan het goede doel. Een gift aan de collectant is eenvoudig en eenmalig.

 

Wat het onderzoek nog meer laat zien, is te lezen in de infographic. 

StichtingCollecteplan WaarderingVanDeCollecte Infographic 2021