Stichting Collecteplan,
het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

in the picture

zoa500x700

ZOA

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

Lees verder
Aantal collectanten

15.586

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

Ondersteunen van mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd

lees verder