Stichting Collecteplan,
het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

in the picture

dierenbescherming700x500

Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft als ideaal dat de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. Ze beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.

Lees verder
Aantal collectanten

10.000

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

Dieren beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal.

lees verder