Stichting Collecteplan,
het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Het Collecterooster

SCP Doneren met iDEAL QR 2019

Stichting Collecteplan (SCP), opgericht op 19 april 1963, stelt jaarlijks het landelijk Collecterooster op. Het Collecterooster is een kalender, waarop tijdvakken staan vermeld waarin de bij SCP aangesloten Erkende Goede Doelen in het openbaar mogen collecteren. Het eerste Collecterooster dateert al van 1949.

 

Het Collecterooster bestaat uit maximaal 26 weken en zorgt voor regulering van de collectes in de openbare ruimte. Elk aangesloten Goede Doel krijgt in het Collecterooster de beschikking over een week waarin deze het alleenrecht heeft om landelijk te collecteren. Het wil voorkomen dat een gemeente eigen richtlijnen hanteert.

 

Het rooster is een advies aan de gemeentebesturen om alleen aan de op het Collecterooster genoemde organisaties (desgevraagd) voor de hun toegewezen tijdvakken een collectetoestemming te verlenen.

 

De collecteweek begint op zondag en eindigt op zaterdag; op zondag wordt in principe niet gecollecteerd.

 

Op 1 januari 2022 is de Stichting Hartekind als aspirant toegetreden tot de Stichting Collecteplan. Hartekind zet zich in om de kwaliteit van leven van kinderen met een aangeboren hartafwijking, de hartekinderen, te verbeteren. Met ingang van 2023 zal Stichting Hartekind jaarlijks in week 6 haar collecte houden.