banner

Stichting Collecteplan
is het expertisenetwerk
van de collecterende
goede doelen.

Lees verder

Deze week

in the picture

fonds verstandelijkgehandicapten

HandicapNL

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. HandicapNL gelooft in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hun past.

Lees verder
Aantal collectanten

35.000

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

  • Participatie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren
  • Talentontwikkeling stimuleren
  • Het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en verrijken
lees verder