Stichting Collecteplan
is het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

collecteert
  • Geen collecte deze week.

  • Geen collecte de aankomende week.

In het nieuws

still 02

VEILIG COLLECTEREN IN EEN 1,5 METER SAMENLEVING

Stichting Collecteplan en een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in de openbare ruimte. De handleiding biedt organisaties handvatten over hoe zij activiteiten voor werving, verkoop en collecte in de openbare ruimte kunnen organiseren en uitvoeren in een 1,5 meter samenleving.

 

Uitgangspunten van deze handleiding zijn:

- Beschermen van personen die door medewerkers of collectanten worden benaderd

- Beschermen van de medewerkers en collectanten zelf

- Voorkomen dat COVID-19 zich kan verspreiden door verkoop buiten de verkoopruimte, donateurs- en ledenwerving en collectes.

 

Deze handleiding biedt de minimale maatregelen die een organisatie zou moeten nemen om de veiligheid van werknemers, collectanten en mensen die worden benaderd, te borgen. Het kan wenselijk of nodig zijn voor specifieke sectoren aanvullende maatregelen te formuleren. Uiteraard staat het elke organisatie vrij verdergaande of meer (sector)specifieke maatregelen te treffen dan die hier worden meegenomen. Sectorspecifieke of aanvullende maatregelen kunnen als annex aan deze handleiding worden toegevoegd.

Deze week

in het nieuws

 

Collecte meest gewaardeerd

De collecte blijkt op basis van Ipsos onderzoek, april 2021, de meest gewaardeerde manier om te geven aan het goede doel. Een gift aan de collectant is eenvoudig en eenmalig.

 

Wat het onderzoek nog meer laat zien, is te lezen in de infographic. 

StichtingCollecteplan WaarderingVanDeCollecte Infographic 2021