banner

Stichting Collecteplan
is het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

in the picture

kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp vindt dat ieder kind erbij moet kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Lees verder
Aantal collectanten

19.138

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

  • Verlenen van (financiële) steun ten behoeve van 0 tot 21-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zoals maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen
  • Creëren van bewustwording over armoedeproblematiek in Nederland, de impact daarvan op kinderen en jongeren én de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult
lees verder