banner

Stichting Collecteplan
is het expertisenetwerk
van de collecterende
goede doelen.

Lees verder

Deze week

in the picture

amnesty500x700

Amnesty International

Amnesty is een  wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.
Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Lees verder
Aantal collectanten

17.000

in 2016

Word collectant

Help bij deze collecte!

Aanmelden

Impact

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen.

lees verder