Stichting Collecteplan,
het kenniscentrum 
van de collecte

Lees verder

Deze week

collecteert
  • Geen collecte deze week.

  • Geen collecte de aankomende week.

Het Collecterooster

SCP Doneren met iDEAL QR 2019

Stichting Collecteplan (SCP), opgericht op 19 april 1963, stelt jaarlijks het landelijk Collecterooster op. Het Collecterooster is een kalender, waarop tijdvakken staan vermeld waarin de bij SCP aangesloten CBF Erkende Goede Doelen in het openbaar mogen collecteren. Het eerste Collecterooster dateert al van 1949.

 

Het Collecterooster bestaat uit maximaal 26 weken en zorgt voor regulering van de collectes in de openbare ruimte. Elk aangesloten Goede Doel krijgt in het Collecterooster de beschikking over een week waarin deze het alleenrecht heeft om landelijk te collecteren. Het wil voorkomen dat een gemeente eigen richtlijnen hanteert waardoor er een hoge druk op de voordeur kan ontstaan.

 

Het rooster is een advies aan de gemeentebesturen om alleen aan de op het Collecterooster genoemde organisaties (desgevraagd) voor de hun toegewezen tijdvakken een collectetoestemming te verlenen.

 

De collecteweek begint op zondag en eindigt op zaterdag; op zondag wordt in principe niet gecollecteerd.