Collecteprotocol

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collectes te waarborgen heeft Stichting Collecteplan in 2007 het Collecteprotocol opgesteld. Het Collecteprotocol bevat richtlijnen en afspraken waaraan alle collecterende instellingen in Nederland zich committeren.

In deze vierde versie van het Collecteprotocol is extra aandacht voor vernieuwing binnen de collecte; digitale processen en gezamenlijke collectes en de algemene verordening gegevensbescherming.Collecteprotocol

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.