Collecteprotocol

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collectes te waarborgen heeft Stichting Collecteplan in 2007 het Collecteprotocol opgesteld. Het Collecteprotocol bevat richtlijnen en afspraken waaraan alle collecterende instellingen in Nederland zich committeren.

In deze zesde versie (voorjaar 2022) van het Collecteprotocol is extra aandacht voor cashless collecteren. Collecteprotocol