banner

 

Collecteprotocol

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collectes te waarborgen heeft Stichting Collecteplan in 2007 het Collecteprotocol opgesteld. Het Collecteprotocol bevat richtlijnen en afspraken waaraan alle collecterende instellingen in Nederland zich binden.

In de derde versie van het Collecteprotocol is extra aandacht voor vernieuwing binnen de collecte, zoals digitale processen en gezamenlijke collectes.

Collecteprotocol

 

Aankomende
collectes

Geen collectes de aankomende weken.