Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

10.000

doelstelling

Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Activiteiten
 • Maatschappelijke opvang
 • Ouderen-, gezondheids- en jeugdzorg
 • Reclassering
 • Preventie en maatschappelijk herstel en verslavingszorg
 • Evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpverlening
 • Internationale ontwikkelingsprojecten
Doelgroep
 • Alleenstaande ouders
 • Chronisch zieken
 • Dak- en thuislozen
 • Gedetineerden
 • Gelovigen
 • Jongeren en kinderen
 • Mensen met een beperking
 • Minima en werklozen
 • Ouderen
 • Slachtoffers van natuurrampen en oorlog
 • Verslaafden
 • Vluchtelingen
 • Overig

Impact van de collecte

Dankzij de collecte staan de deuren van buurtsteunpunten, korpsgebouwen en Bij Bosshardt voor iedereen open. Wekelijks worden er inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd, waar bezoekers sociale contacten kunnen opdoen en hulp kunnen vragen bij hun financiën. Voor deze activiteiten krijgt het Leger des Heils geen subsidie, maar ze zijn wél broodnodig. Sommige mensen zijn eenzaam en op zichzelf teruggeworpen. Voor hen zijn onze activiteiten hun enige houvast.

Meer info
legerdesheils700x500