banner

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij staan in onze samenleving nog vaak langs de zijlijn. NSGK helpt hen om gewoon te kunnen spelen, sporten, leren, werken en op zichzelf wonen. Liefst samen met leeftijdgenoten zonder handicap.

Word ook collectant!

Help bij deze collecte!
Aanmelden

feiten

Aantal collectanten

11.310

doelstelling

NSGK streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan.

Activiteiten
  • Opzetten van innovatieve projecten
  • Financieren van en geven van advies aan projecten van andere organisaties
Doelgroep

Kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap

Impact van de collecte

De collecte maakt het NSGK mogelijk om jaarlijks honderden projecten te steunen voor tienduizenden kinderen en jongeren met een beperking. Eén van de projecten is het RaceRunner-project, een speciaal ontwikkeld driewielfiets, zonder pedalen en met een borststeun. Hiermee kunnen kinderen die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken lopen en rennen. Dit zorgt ervoor dat zij kunnen sporten met hun leeftijdsgenootjes. NSGK wil dat racerunnen een echte atletieksport wordt. Zodat kinderen met een handicap terecht kunnen op de atletiekbaan van een reguliere atletiekvereniging in hun eigen buurt.

Meer info
nsgk700x500